Глобална конференција

На 30 мај 2020 на Интернет ќе се одржи онлајн инаугуративна глобална конференција „Амбасадор Т4“, посветена на пост COVID-19 образованието во светот. 50000 наставници од 67 земји од светот во сабота, ќе бидат дел од светската.#T4Conf со Кирстен Томпсон Абхилаша Синг Ешли Стивенс Коен Тајмерс, Викас Пота. Викас Потас е светски признат лидер во секторите…

Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски”

Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски” додели Општина Аеродром на: 🏆Марија Биковска 🏆Добрила Дукоска 🏆Душко Петковски 🏆Теодора Ингилизовска За успешно претставување на воспитно образовниот процес во ТВ училница и ЕДУИНО платформата. Наставниците преку образовните техники и методики на наставната содржина ја доближија воспитно образовната програма до учениците. Благодарност за нивното успешно претставување на…

Соопштение

Врз основа на член  60  од ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Службен весник на Р.С. Македонија  бр. 161 од 05.08.2019) и во согласност со Член 3 -б  од  У Р Е Д Б А СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА …

Известување

Драги ученици и родители,  Денес, Среда 18.03.2020 се реализираше состанок во општина Аеродром во врска за онлајн настава во сите училишта во општината од I-во до IX-то одделение. Донесена е одлука да се реализира преку платформата Google Classroom која може да се користи нормално преку компјутер (лаптоп), но и преку мобилен телефон како и таблет,…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите родители/старатели на учениците (со навршена до 10 годишна возраст) од ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,,-Аеродорм, на кои им е неопходна потврда за редовен ученик за потребите на работодавачот (кој не го признава свидетелството), истите ќе бидат подготвени и ќе можат да се подигнат во училиште на ден 16.03.2020 (понеделник) во периодот од 10-12 часот. Родители,…

Известување

Почитувани ученици и родители/старатели, Ве известуваме дека согласно точка (2) од Заклучокот со дел. број 44-2147/1 од 10.03.2020 година од петнаесеттата седница на Владата, одржана на ден 10.03.2020 година, се прекинува воспитно – образовниот процес и наставата во сите детски градинки, центри за ран детски развој, дневни центри, основни и средни училишта, во наредните 14…