Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски”

Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски” додели Општина Аеродром на: 🏆Марија Биковска 🏆Добрила Дукоска 🏆Душко Петковски 🏆Теодора Ингилизовска За успешно претставување на воспитно образовниот процес во ТВ училница и ЕДУИНО платформата. Наставниците преку образовните техники и методики на наставната содржина ја доближија воспитно образовната програма до учениците. Благодарност за нивното успешно претставување на…