Вработени лица во ООУ “Ѓорѓија Пулевски” – Аеродром

Ред. бр. Работно место: Име и презиме
1 Директор Марјан Јовановски
2 Психолог Билјана Николоска
3 Педагог Ирина Николоска
4 Дефектолог Весна Вукелиќ
5 Библиотекар Весна Јосифовска
6 Одд.наставник Димитрула Дуковска
7 Одд.наставник Маја Денковиќ
8 Одд.наставник Катерина Лазов
9 Одд.наставник Душко Петковски
10 Одд.наставник Ана Петровска
11 Одд.наставник Зорица Гоговска
12 Одд.наставник Јулија Петроска
13 Одд.наставник Ивана Топаловска
14 Одд.наставник Елена Треневска
15 Одд.наставник Марија Биковска
16 Одд.наставник Снежана Христова
17 Одд.наставник Виолета Лакоска
18 Одд.наставник Наташа Костова
19 Одд.наставник Загорка Ристевска
20 Одд.наставник Фроска Јаневска
21 Одд.наставник Флора Божиновска
22 Одд.наставник Орхидеја Станковска
23 Одд.наставник Билјана Ефтова
24 Одд.наставник Весна Костоска
25 Одд.наставник Наташа Богоевска Ѓооѓиевска
26 Одд.наставник Елизабета Најдова
27 Одд.наставник Добрила Илиоска Дукоска
28 Одд.наставник Дијана Кузева
29 Одд.наставник Ивана Трајковска
30 Одд.наставник Елизабета Петровиќ
31 Одд.наставник Маја Попова Мачовска
32 Одд.наставник Јасна Пандовска
33 Одд.наставник Љубица Јовановска
34 Одд.наставник Марија Минова
35 Одд.наставник Бојана Ристовска
36 Одд.наставник Катерина Соколова
37 Одд.наставник

 

Марија Ѓоргиевска
38 Одд.наставник Маја Георгиева Павловски
39 Одд.наставник Ленче Кузева
40  

Професор по македонски јазик

Ана Стамболиска
41 .Професор по македонски јазик Верка Ангелова    
42 Професор по македонски јазик Марија Тодоровска
43   Професор по македонски јазик Елена Петрушевска
44    Професор по англиски јазик Маја Серафимова
45   Професор по англиски јазик Љубица Цинциевска
46 Професор по англиски јазик Елена Симоновска
47 Професор по англиски јазик Љупка Наскова
48 Професор по англиски јазик Теодора Ингилизовска
49 Професор по француски јазик Пенка Неделкова          
50 Професор по француски јазик Габриела Велева
51 Професор по француски јазик Душица Димитровска
52 Професор по германски јазик Јасмина Илиевска
53 Професор по германски јазик Сања Јанковска Ристова
54 Професор по математика  Даниела Василевска    
55 Професор по математика Биљана Стојановска
56 Професор по математика Милена Мојсовска
57 Професор по математика Слаѓана Настовска
58  

Професор по математика и физика

Љубинка Стојановска
59 Професор по хемија Фотинула Димчевска
60 Професор по историја и географија Љупчо Дамчевски
61 Професор по географија Виолета Каркинска
62 Професор по историја Тодор Ефремов
63 Професор по биологија и природни науки  Сузана Тасевска
64 Професор по биологија и природни науки  Кристина Костиќ
65 Професор по физичко и здравствено обраование Александар Филипчев
66 Професор по физичко и здравствено обраование Гоце Кузев
67 Професор по физичко и здравствено обраование Марјан Лукаревски
68  

Професор по ликовно образование

Наташа Станковска Зафирова
69 Професор по музичко образование Снежана Алушевска Котевска
70 Професор по Етика во религии Катерина Митковска
71

72

Професор по техничко образование

Професор по техничко образование

Марјан Јованов

Билјана Југрева

73 Професор по класична култура на Европската Цивилизација и Професор по вештини на живеење Снежана Конеска
74 Професор по проекти од музичко образование Весна Симјановска
75 Професор по етика Даниела Гаштаровска
76 Професор по граѓанско образование Билјана Шотаровска
77 Професор по иновации Бојан Петковски
78 Професор по информатика Катерина Митева
79 Професор по информатика Биљана Тримческа
80 Секретар Лејла Тафил
81 Домаќин Александар Грујиќ
82

83

84

85

86

87

88

89

Хаусмајстор

Хигиеничар

Хигиеничар

Хигиеничар

Хигиеничар

Хигиеничар

Хигиеничар

Хигиеничар

Мирослав Богоевски

Лиле Ристевска

Владанка Додевска

Анита Симоновска

Љубица Ивановска

Роза Колевска

Виолета Сибиновска

Шеќера Томашевска