Соопштение

Врз основа на член  60  од ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Службен весник на Р.С. Македонија  бр. 161 од 05.08.2019) и во согласност со Член 3 -б  од  У Р Е Д Б А СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА …