Годишна програма 2016/2017 на педагошко – психолошката служба

17.2. Годишна програма за работата на педагошко – психолошката служба Godi{nata programa e izrabotena vrz osnova na slednite dokumenti: Zakon za osnovno obrazovanie; Osnovno obrazovanie-sodrжini i organizacija na vospitno-obrazovnata dejnost; Osnovi za programirawe na rabotata na stru~nite rabotnici vo osnovnoto u~ili{te; Godi{en Иzve{taj na u~ili{teto za 2015/16; Godi{en Иzve{taj за работата на стручната служба за…