Глобална конференција

На 30 мај 2020 на Интернет ќе се одржи онлајн инаугуративна глобална конференција „Амбасадор Т4“, посветена на пост COVID-19 образованието во светот. 50000 наставници од 67 земји од светот во сабота, ќе бидат дел од светската.#T4Conf со Кирстен Томпсон Абхилаша Синг Ешли Стивенс Коен Тајмерс, Викас Пота. Викас Потас е светски признат лидер во секторите…

Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски”

Благодарност до наставничкиот кадар од ООУ “Ѓорѓија Пулевски” додели Општина Аеродром на: 🏆Марија Биковска 🏆Добрила Дукоска 🏆Душко Петковски 🏆Теодора Ингилизовска За успешно претставување на воспитно образовниот процес во ТВ училница и ЕДУИНО платформата. Наставниците преку образовните техники и методики на наставната содржина ја доближија воспитно образовната програма до учениците. Благодарност за нивното успешно претставување на…

Соопштение

Врз основа на член  60  од ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Службен весник на Р.С. Македонија  бр. 161 од 05.08.2019) и во согласност со Член 3 -б  од  У Р Е Д Б А СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА …