ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите родители/старатели на учениците (со навршена до 10 годишна возраст) од ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,,-Аеродорм, на кои им е неопходна потврда за редовен ученик за потребите на работодавачот (кој не го признава свидетелството), истите ќе бидат подготвени и ќе можат да се подигнат во училиште на ден 16.03.2020 (понеделник) во периодот од 10-12 часот. Родители,…