Недела на информатиката во ООУ “Ѓорѓија Пулевски”

Во нашето училиште ,,ООУ Ѓорѓија  Пулевски”-Аеродром, се одбележа – Недела на информатика со реализирање на повеќе активности во кои учествуваа учениците од одделенска настава под раководство на наставничката Марија Биковска. Учениците преку креативен, забавен и интересен начин доаѓаа до решавање на дадените задачи. Поделени во групи тие соработуваа, се договараа и уживаа во реализацијата на…