Не трошете, заштедете, Земјата е ваша

Нашето училиште ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ Аеродром од оваа учебната година 2019/20 како партнер е вклучено во Еразмус+ проект со наслов „Не трошете, заштедете, Земјата е ваша“, каде што како цели се поставени: подигање на свеста на локално, национално и меѓународно ниво за зачувување на чиста и здрава животна средина, рационално користење на природните ресурси и…