Работилница- општествена одговорност за заштита на животната средина

Во III1 Одржана работилница односно проектна активност за општествена одговорност за заштита на животната средина во соработка на родител Јасмина Џурковска …одделенски наставници Костоска Весна и Ефтова Билјана.