Меѓународен ден за заштита на Земјата – Активности со ENO

Денес учениците од II 1 при ООУ Ѓорѓија Пулевски -Скопје го одбележаа  ENO – ENVIRONMENT ONLINE, FINLAND 29 ноември 2019 г. за Меѓународен ден за заштита на Земјата, со „Писмо до Земјата“ и поговорки како да ја чуваме и заштитиме. ЕNOArt – светлина за земјата 27 земји – 27 фенери подготвени и чекаат да дадат…