Меѓународната детска ликовна изложба Флора и Фауна

На меѓународната детска ликовна изложба Флора и фауна – извор на животот и убавината се наградени учениците
Јелена Ѓаконовиќ од VIII-3 одделение – прво место и Марио Костиќ од VII-3 одделение – второ место под менторство на  Наташа Станковска Зафировска.