,,Најдобар наставник во поранешна Југославија “

Марија Биковска од ООУ Ѓорѓија Пулевски Аеродром, Скопје добитник на награда ,,Најдобар наставник во поранешна Југославија “ Светот на образованието ги брише границите   Прекрасна енергија, размена на идеи, едукативно и инспиративно дружење на Третата Балканска образовна акредитирана конференција ,,Светот на образованието ги брише границите “ организирана од Асоцијацијата на најдобри наставници одржана на 31.10…