Традиционалната меѓународна ликовна изложба за деца и младинци

На традиционалната меѓународна ликовна изложба за деца и младинци посветена на празникот на градот Скопје – 13 Ноември, ученичката Јована Вуковиќ од VIII-4 одделение освои прво место за ликовната творба.
Ментор – Наташа Станковска Зафировска.