LIVABLE EARTH FOR HAPPY GENERATION

Во периодот од 11-15.11.2019 година, во рамки на Еразмус+ проектот “LIVABLE EARTH FOR HAPPY GENERATION” се реализира првата мобилност во партнер-училиштето во Анталија, Турција. На оваа средба од нашето училиште присуствуваа координаторот на проектот, наставникот м-р Ана Петровска и наставникот Љубинка Стојановска. Мобилноста имаше за цел лично меѓусебно запознавање на координаторите и дел од наставниците…