Недели на кодирање 5-20 Октомври

Недели на кодирање 5-20 Октомври, 2019 година. Учениците од прво и четврто одделение работеа на проекти поврзани со кодирање и роботика под менторство на наставничката Теодора Ингилизовска. Овие проекти се поддржани од Европската комисија и се со цел да се внесе кодирање, програмирање и роботика во наставата. Наставникот и учениците добија сертификати.