Code week 2019

Code week 2019 (Европска недела на кодирање) во нашето училиште. Учениците од шесто и седмо одделение оваа година учествуваа во Европската недела на кодирање  (Code Week 2019). Беа вклучени сите ученици со разни активности подготвени од наставничката по Информатика Биљана Тримческа. Учениците изработија повеќе изработки на компјутер како креирање на едукативни игри со програмскиот јазик…