Активности – ENO Environment Online

Предводени на најдобриот наставник во нашето училиште и во бивша Југославија Марија Биковска со учениците од II  одделение зедоа учество во многу проекти меѓу кои и “Light for the Earth” , “Plant a tree for peace”, “Climate agreement of schools” преку Environment Online – ENO.