My magical dust

,,My magical dust,, е меѓународен проект за образовна технологија во кој учествуваат 15.000 ученици од цел свет. Проектот и активностите се одвиваа-ONLINE и траеја март, април и мај 2018-2019 година. Сите ученици и наставникот се наградени со меѓународен сертификат. Децата соработуваа со изработки и активности со други деца од светот.