Унапредување на здравјето – “Болести на зависности”

Вторник, 14 мај 2019 учениците од IX-1 одд. по предметот Унапредување на здравјето, подготвија истажувачко-едукативна презентација на тема “Болести на зависности”. Темата e актуелна за оваа возрасна група, така што учениците направија повеќе анкети во училиштето и надвор од него, поврзани со прашања околу користење на цигарите, алкохолот, нездравата исхрана и технологијата. Добиените резултати ги…