Известување

Драги ученици и родители,  Денес, Среда 18.03.2020 се реализираше состанок во општина Аеродром во врска за онлајн настава во сите училишта во општината од I-во до IX-то одделение. Донесена е одлука да се реализира преку платформата Google Classroom која може да се користи нормално преку компјутер (лаптоп), но и преку мобилен телефон како и таблет,…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите родители/старатели на учениците (со навршена до 10 годишна возраст) од ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,,-Аеродорм, на кои им е неопходна потврда за редовен ученик за потребите на работодавачот (кој не го признава свидетелството), истите ќе бидат подготвени и ќе можат да се подигнат во училиште на ден 16.03.2020 (понеделник) во периодот од 10-12 часот. Родители,…

Известување

Почитувани ученици и родители/старатели, Ве известуваме дека согласно точка (2) од Заклучокот со дел. број 44-2147/1 од 10.03.2020 година од петнаесеттата седница на Владата, одржана на ден 10.03.2020 година, се прекинува воспитно – образовниот процес и наставата во сите детски градинки, центри за ран детски развој, дневни центри, основни и средни училишта, во наредните 14…